Privacy Policy

Privacy statement  Happyclogs.nl | Holl Souvenir & Klompen
 

Privacy
HAPPY CLOGS

Dit privacy statement is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle

persoonsgegevens die aan Holl Souvenir & Klompen worden aangeboden of door Holl Souvenir & Klompen worden verwerkt. Holl Souvenir & Klompen is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.

Wij verzoeken u om ons privacy statement aandachtig te lezen, omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy statement.

Ons privacy statement kent 2 delen. Het eerste deel heeft betrekking op persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers. Het tweede deel is het algemene deel, dat betrekking heeft op persoonsgegevens van alle relaties.

Deel 1: Privacy statement met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers:

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u (potentiële) klant, leverancier of opdrachtnemer van ons bent:

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. De persoonsgegevens die Holl Souvenir & Klompen verwerkt betreffen voornamen en achternamen, (zakelijke) e-mailadressen en (zakelijke) telefoonnummers en omvatten overige gegevens die in contacten tussen Holl Souvenir & Klompen en uw onderneming worden vastgelegd.

De persoonsgegevens worden bewaard om overeenkomsten met uw onderneming te sluiten en uit te voeren. Ten behoeve van dat gerechtvaardigd belang worden de gegevens bewaard. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Direct marketing

Als u bij ons bestelt of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per email op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan externe partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. De persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst. Daarnaast schakelen wij voor bepaalde werkzaamheden externe dienstverleners in, zoals IT providers/automatiseerder, marketing- en/of communicatieadviseurs en een nieuwsbrief mailing dienst. In het kader van deze diensten kunnen wij uw persoonsgegevens delen met deze derden. In dat geval verlangen wij dat deze externe dienstverleners zich in gelijke mate houden aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deel 2: Algemeen deel privacy statement

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Holl Souvenir & Klompen, postadres: Ambachtsweg 2, 5492 NJ Sint-Oedenrode, telefoon: +31 (0) 413 – 472287 en e-mail: info@hollsouvenir.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen engebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookies

Deze site gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee kan het bezoek aan de website worden geanalyseerd. Met de daaruit verworven inzichten kan de website en dienstverlening worden verbeterd. Cookies hebben een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijziging van dit privacy statement

Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van Holl Souvenir & Klompen. (Happyclogs.nl)

Contact

Alle vragen of opmerkingen over ons privacy statement en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

 

Bezoekadres & Postadres:

Ambachtsweg 2
5492 NJ  SINT-OEDENRODE
NEDERLAND

Telefoon +31 (0)413 472287
E-mail info@hollklompen.nl

Geplaatst op  13-01-2021

© 2020 - 2024 www.happyclogs.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel